ورود به سامانه نیرو رسانی :

1-متقضایان پروژه های نیرورسانی با استفاده از شماره درخواست و کد طرح در اختیار می توانند وارد سامانه نیرورسانی شده و به انتخاب پیمانکار مورد نظر و پیگیری وضعیت پروژه خود اقدام نمایند.
پیمانکاران پروژه های نیرورسانی می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند وارد سامانه شده و نسبت به مشاهده پروژه های موجود و قیمت دهی آنها اقدام نمایند.
توصیه می شود پیش از ورود ، فایل راهنما را مطالعه فرمایید.
2-همچنین پیمانکاران محترمی که در مرور گر خود مشکل ارتباط با توکن دارند می توانند با مطالعه و استفاده از فایل راهنما مشکل مرورگر خود را برطرف سازند.
توجه : طبق تصمیمات جدید شرکت توزیع برق تهران بزرگ، صرفا پیمانکارانی مجاز به قیمت دهی در قراردادهای نیرورسانی هستند که دارای قرارداد pc سطح معاملات بزرگ با توزیع برق تهران بزرگ از سال 97 به بعد باشند.
نحوه محاسبه سقف ریالی : یک برابر صورت وضعیت قراردادهای سال 97 به علاوه سه برابر صورت وضعیت قراردادهای سال 98 و 99